Wie kan kopen?

Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning of sociale kavel pas aankopen als hij op de referentiedatum voldoet aan de inkomens- en eigendomsvoorwaarden (datum inschrijving én datum ondertekening verkoopovereenkomst).

Voor meer informatie hierover, kan u terecht op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

Koopvoorwaarden